Nadaj doniczkom lub pojemnikom atrakcyjniejszy wygląd za pomocą nadruku. Zapewnia to większą wartość produktu końcowego poprzez dostarczenie więcej informacji dotyczących gatunku rośliny lub przedstawienie określonego tematu czy koncepcji.

 

Paszport roślin zmienia się...a studio projektowe Desch oferuje rozwiązanie! 

Trwa zmiana przepisów EU w celu unowocześnienia i ujednolicenia obecnych europejskich przepisów fitosanitarnych. Ze względu na wzrost handlu i zmiany klimatyczne Europa jest coraz bardziej narażona na nowe zagrożenia fitosanitarne. Nowe przepisy unijne lepiej chronią Wspólnotę przed wprowadzeniem organizmów szkodliwych i umożliwiają państwom członkowskim podjęcie działań w przypadku wybuchu epidemii. Za pomocą paszportu potwierdzasz, że Twoje produkty spełniają wymogi fitosanitarne obowiązujące w UE.

 

Paszporty roślin są wydawane przez Holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich. Związane z tym inspekcje są wykonywane przez Naktuinbouw (Holenderska Inspekcja Ogrodnicza). Inspektor przeprowadza kontrolę fitosanitarną i jakościową oraz sprawdza, czy materiał rozmnożeniowy nie zawiera organizmów kwarantannowych. Jeśli nic nie zostanie znalezione, wydany zostanie paszport roślin. Jeżeli materiał zostanie odrzucony, nie otrzymasz paszportu i nie możesz sprzedawać produktu.

 

Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/2031/EU zastępuje obecną europejską dyrektywę w sprawie ochrony roślin 2000/29/WE. Od 14 grudnia 2019 r. zmienią się zasady dotyczące paszportu roślin w wyniku nowego europejskiego rozporządzenia w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin 2016/2031/WE. „Obowiązek posiadania paszportu” zostaje rozszerzony o wszystkie „rośliny przeznaczone do sadzenia”, w tym nasiona, rośliny doniczkowe, rabatowe i doniczkowe. Wyjątek stanowi sprzedaż indywidualnym konsumentom np. w centrum ogrodniczym lub sklepie, w przypadku której nie trzeba już dołączać do produktu paszportu roślin.

Rygorystyczne wymagania dotyczące wyglądu paszportu

Co więcej, od tego momentu obowiązują rygorystyczne wymagania dotyczące wyglądu paszportu roślin; gdzie do tej pory można było decydować o tym samemu, od 14 grudnia 2019 r. paszport musi wyglądać następująco:
• Flaga UE w lewym górnym rogu
• Słowo „Paszport roślin” w prawym górnym rogu
• „A” + nazwa botaniczna
• „B” + kod ISO państwa członkowskiego, łącznik i numer rejestracyjny
• „C” + kod identyfikacyjny
• „D” + kod ISO kraju pochodzenia/produkcji

Przykładowy układ nowego paszportu roślin od 14 grudnia 2019 r.
Złóż wniosek o paszport >