Geef uw potten of containers meer uitstraling door een bedrukking. Dit levert toegevoegde waarde aan het eindproduct door betere communicatie over de plantsoort of de uiting van een bepaald thema of concept.

 

Het plantenpaspoort verandert...en de designstudio van Desch biedt uitkomst!

De vernieuwing van de EU-regelgeving is in gang gezet om de huidige Europese fytosanitaire regels te moderniseren en harmoniseren. Door toenemende handelsstromen en klimaatveranderingen wordt Europa in steeds grotere mate blootgesteld aan nieuwe fytosanitaire risico’s. De nieuwe EU-regelgeving beschermt de EU beter tegen de introductie van schadelijke organismen en stelt lidstaten beter in staat maatregelen te nemen bij een uitbraak. Met het paspoort toont u aan dat uw producten voldoen aan de geldende fytosanitaire eisen in de EU.

 

Plantenpaspoorten worden afgegeven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De bijbehorende inspecties worden uitgevoerd door Naktuinbouw. De keurmeester doet een fytosanitaire en een kwaliteitskeuring en controleert of het teeltmateriaal geen quarantaine-organismen bevat. Wordt er niets aangetroffen, dan wordt het plantenpaspoort verstrekt. Wordt het materiaal afgekeurd, dan krijgt u geen paspoort en mag u het product dus niet verhandelen.

 

De nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening met nummer 2016/2031/EU vervangt de huidige Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG. Met ingang van 14 december 2019 veranderen de regels van het plantenpaspoort, als gevolg van de nieuwe Europese Plantgezondheidsverordening 2016/2031/EG. De ‘legitimatieplicht’ wordt uitgebreid naar alle ‘voor oppot bestemde planten’, inclusief zaden, pot-, perk- en kuipplanten. Een uitzondering is de verkoop vanuit bijv. tuincentrum of winkel aan de particuliere consument geen plantenpaspoort meer bij het product hoeft te zitten.

Strenge eisen aan de lay-out

Bovendien gaan er vanaf dat moment strenge eisen gelden voor de lay-out van het plantenpaspoort; waar u die nu nog zelf mag bepalen, moet het paspoort vanaf 14 december 2019 er als volgt uitzien:
  • De EU-vlag in de linkerbovenhoek 
  • Het woord ‘Plantenpaspoort/Plant Passport’ in de rechterbovenhoek                   
  • ‘A’ + botanische naam
  • ‘B’ + ISO-code van de lidstaat, koppelteken en registratienummer
  • ‘C’ + traceerbaarheidscode
  • ‘D’ + de ISO-code van het land van oorsprong/productie

Voorbeeld van de lay-out van het nieuwe plantenpaspoort per 14 december 2019.
Vraag een paspoort aan >